PYMWYMIC Donor Fund

Investeerders › PYMWYMIC Donor Fund

pymwymic

PYMWYMIC is een community van impact investeerders. PYMWYMIC staat voor Put Your Money Where Your Meaning Is Community. Het doel van PYMWYMIC is om impact investeren mainstream te maken. Positieve impact door maatschappelijke winst en milieu winst, zouden onlosmakelijk verbonden moeten zijn aan financiële winst.

Steward-owned investeringen: De Clique (vanuit Stichting Donor Impact Involve Fund)

Bezoek de website van PYMWYMIC Donor Impact Involve Fund