De Steward-Ownership Podcast – De Clique

De Clique Utrecht

Episode 5 met Anja Cheriakova en Steven Keulemans van De Clique

De stad is een goudmijn voor grondstoffen. Tenminste, als je vraag en aanbod kan matchen! De Clique haalt biostromen zoals koffiedik, snij- en voedselresten op bij restaurants en andere bedrijven in regio Utrecht. Deze stromen dienen vervolgens weer als grondstof voor producten, zoals bier, brood en zeep. In 2020 sloot het jonge Utrechtse bedrijf een succesvolle fundingronde bij een groep impact investeerders.
De oprichters – door de wol geverfde impact-ondernemers – zagen steward-ownership als de juiste ondernemingsvorm voor hun nieuwe bedrijf.

Wij spreken in deze podcast met oprichters Anja Cheriakova en Steven Keulemans. De scheiding tussen afval en product is volgens hen een menselijk bedenksel; er is veel meer mee te doen dan weggooien of verbranden. Op het moment dat je afval gaat beschouwen als waardevolle grondstof, ontstaan er allerlei nieuwe businessmodellen. Het team van De Clique werkt aan het optuigen van een infrastructuur zodat stromen binnen de regio blijven, en van waarde kunnen zijn voor een heel netwerk aan producenten, verkopers en consumenten.
De oprichters startten het bedrijf vanuit een diepe overtuiging dat de manier waarop we momenteel met afval omgaan, op de schop moest. Voor hen was het dan ook logisch om al in de opstartfase van het bedrijf serieus na te denken over hoe hun missie goed ingebed kon worden.

Eigenaar zijn, in de gangbare juridische vorm, betekent dat je met je bedrijf mag doen en laten wat je wil, ongeacht wat goed is voor het bedrijf, de missie en een bredere groep belanghebbenden. Dit strookt niet met de overtuiging van de oprichters dat je als impact-ondernemers een rol hebt als steward, of rentmeester, waarin je zorgt voor het bedrijf en het daarna kan doorgeven.

“We zeiden met het team: dit klopt gewoon, dit moeten we doen”

De startup haalde dus funding op bij verschillende impact investeerders. Deze investeerders zijn niet alleen in woord aligned met de overtuiging van De Clique dat missie boven aandeelhouderswaarde moet staan, maar ook in daad. Onderdeel van de overeenkomst is dat de investeerders geen stemrecht hebben en dus geen druk kunnen uitoefenen op financiële prestaties. Het feit dat ze geen stemrecht hebben, maakt ze niet minder betrokken. Interactie en advies zijn er natuurlijk wel, en wellicht nog wel meer dan bij traditionele founder-investor relaties, omdat betrokkenheid nu puur vanuit interesse en een gedeeld belang komt.

Kapitaal ophalen én tegelijkertijd kiezen voor een steward-owned structuur? Wellicht niet de kortste weg, maar wel één waar het hele team achter stond. Het fundament klopte. Het oude adagium dat je als ondernemer of investeerder enorm veel risico hebt gelopen en dat je daar onbegrensd voor beloond moet kunnen worden – daar stellen investeerders inmiddels ook vragen bij.

Wat vind jij een eerlijke vergoeding? Wat kan de winst van jouw onderneming allemaal mogelijk maken als jij eenmaal eerlijk vergoed bent?

Verder lezen

PeelPioneers: PeelPioneers biedt een circulaire oplossing voor sinaasappelschillen die overblijven na het maken van vers sap.

Boekreferentie van Anja: The Blue Sweater van Jacqueline Novogratz.

Persbericht 8 december 2020: Biostroomversnelling voor De Clique dankzij Impact Investering.