Steward-ownership

Een bedrijf dient zijn eigen missie

Steward-ownership is een manier om eigendom van een bedrijf vorm te geven. De kern van steward-ownership is dat een bedrijf ‘van zichzelf’ is en bestaat om zijn missie (purpose) te dienen. Steward-ownership is de beste manier om de missie van een bedrijf te borgen.
steward2

Stewards

Stewards die dicht bij de missie van het bedrijf staan, dragen de verantwoordelijkheid voor de koers van het bedrijf. Ze hebben het formele zeggenschap in handen dat normaal gesproken bij aandeelhouders ligt, maar ontvangen geen van de financiële baten van aandeelhouderschap. Stewards dragen (tijdelijk) de zorg voor een organisatie.
investeerders2

Investeerders

Investeerders investeren in de missie van de onderneming. Ze hebben geen of beperkt zeggenschap over de koers van de onderneming. Hiermee komt purpose voor profit. Winst wordt volgens duidelijke afspraken uitgekeerd aan investeerders of geherinvesteerd in het bedrijf.
mission2

Missie

De missie staat centraal. Het bedrijf bestaat om zijn missie te dienen. Door de incentives voor winstmaximalisatie te elimineren en de missie te verankeren, kan het bedrijf zich volledig op het realiseren van zijn missie richten.
selfowned2

Van zichzelf

Een onafhankelijke stichting houdt een ‘gouden aandeel’ met vetorecht, waarmee de steward-ownership structuur en afspraken in stand gehouden worden. Zo kan voorkomen worden dat het bedrijf als handelswaar verkocht kan worden en wordt de onafhankelijkheid en focus op de missie voor de lange termijn geborgd.

Borg jouw missie

Bouw mee aan de nieuwe economie. Of je nou een startend of bestaand bedrijf runt, met steward-ownership worden de belangen van alle stakeholders in lijn gebracht met de missie van het bedrijf. Met steward-ownership is winst geen doel, maar een middel om positieve impact op de korte en lange termijn te kunnen maximaliseren. Als het ons serieus is met gelijkheid en de duurzame transities waar onze wereld nu voor staat, dan is steward-ownership het fundament om op te gaan bouwen.
Bouw jij mee? We helpen je graag!
Samen aan de slag met steward-ownership
Wij helpen vooruitstrevende ondernemers en investeerders om succesvol gebruik te maken van steward-ownership
Nieuwsbrief