Steward-ownership

Een bedrijf dient zijn eigen missie

Steward-ownership is een ondernemingsvorm waarbij stemrecht (macht) en economisch recht (financiële belangen) van elkaar gescheiden zijn, zodat een onderneming zich optimaal kan richten op haar bestaansreden.

Steward-ownership principes

Zelfbestuur

Stemrecht ligt bij mensen die betrokken zijn bij het bedrijf. Dit zeggenschap kan niet verkocht worden.

Winst dient de missie

Winst wordt geherinvesteerd in het bedrijf en/of gedoneerd in lijn met de missie van het bedrijf. Investeerders en oprichters worden eerlijk gecompenseerd.
steward2

Stewards

Stewards die dicht bij de missie van het bedrijf staan, dragen de verantwoordelijkheid voor de koers van het bedrijf. Ze hebben (tijdelijk) het formele stemrecht in handen dat normaal gesproken bij aandeelhouders ligt. Stewards hebben geen baat bij winstmaximalisatie.
investeerders2

Investeerders

Investeerders investeren in de missie van het bedrijf. Ze hebben geen of beperkt zeggenschap. Hiermee komt purpose voor profit. Winst wordt volgens duidelijke afspraken uitgekeerd aan investeerders of geherinvesteerd in het bedrijf.
mission2

Missie

Het bedrijf bestaat om zijn missie te dienen. Door de incentives voor winstmaximalisatie te elimineren en de missie centraal te stellen, kan het bedrijf zich richten op lange termijn doelstellingen en het maximaliseren van positieve impact.
selfowned2

Borging

De steward-ownership structuur wordt geborgd, bijvoorbeeld door een onafhankelijke stichting een 'gouden aandeel' met vetorecht te geven. Zo kan voorkomen worden dat het bedrijf in de toekomst als handelswaar verkocht kan worden.

Steward-ownership modellen

De principes van steward-ownership zijn op verschillende wijzen juridisch uit te werken. Dit zijn de drie belangrijkste modellen:
golden share

Gouden aandeel

Stemrecht ligt bij stewards en kan nooit verkocht worden. Investeerders kunnen wel economische rechten verkrijgen. Een stichting houdt een gouden aandeel waarmee de structuur geborgd wordt. Een voorbeeld van een bedrijf dat dit model toepast is Moonback.
geneutraliseerd kapitaal

Geneutraliseerd kapitaal

Het economisch eigendom over het bedrijf is in handen van een stichting. De waarde van het bedrijf is daarmee volledig ‘geneutraliseerd’. Het stemrecht ligt bij stewards en kan nooit verkocht worden. Een voorbeeld van een bedrijf dat dit model toepast is surfschool The Shore.
foundation owned

Beheerstichting

Het gehele bedrijf - of het merendeel van het stemrecht - is in handen van een stichting met een degelijke governance structuur, waardoor de stichting als verantwoord eigenaar kan optreden. Een voorbeeld van een bedrijf dat dit model toepast is TBI.
Wil je meer weten over deze drie vormen? In de Ecosofie podcast legt Gijsbert het uit:

Boekje over steward-ownership
Wil je verder lezen over steward-ownership en de verschillende modellen? Lees dan ons digitale boekje (PDF, 20 pagina's).
Artikel voor familiebedrijven
Speciaal voor familiebedrijven en hun adviseurs schreven we een artikel over steward-ownership voor familiebedrijven (PDF, 12 pagina's).
How to voor startups
Voor startups maakten we een praktische how to voor de implementatie van steward-ownership, met onder andere een overzicht van geschikte financieringsinstrumenten.

Borg jouw missie

Bouw mee aan de nieuwe economie. Of je nou een startend of bestaand bedrijf runt, met steward-ownership worden de belangen van alle stakeholders in lijn gebracht met de missie van het bedrijf. Met steward-ownership is winst geen doel, maar een middel om positieve impact op de korte en lange termijn te kunnen maximaliseren. Als het ons serieus is met gelijkheid en de duurzame transities waar onze wereld nu voor staat, dan is steward-ownership het fundament om op te gaan bouwen.
Bouw jij mee? We helpen je graag!
Samen aan de slag met steward-ownership
Wij helpen vooruitstrevende ondernemers en investeerders om succesvol gebruik te maken van steward-ownership