We zijn allemaal stewards

Steward-ownership is gebaseerd op het idee van stewardship: ergens (tijdelijk) zorg voor dragen. Zo zijn we eigenlijk allemaal stewards van de aarde en hebben we de verantwoordelijkheid om als een goed rentmeester met onze planeet om te gaan, voor de generaties na ons, voor andere mensen en voor al het andere leven op aarde.
leiderschap8

Persoonlijke drive

De meeste ondernemers starten vanuit een idee. Een idee om een probleem op te lossen – of om in een behoefte te voorzien. Een drive. Een purpose. Voor medewerkers geldt hetzelfde; iedereen heeft een behoefte om bij te dragen aan een mooiere wereld. Wat is jouw drive?
steward2

Eigenaarschap wordt stewardship

Eigenaarschap over een bedrijf kan ook volgens het principe van stewardship vormgegeven worden. Dat is het startpunt van steward-ownership. Een steward-owned bedrijf is ‘van zichzelf’ en bestaat om zijn missie te dienen. Stewards dragen (tijdelijk) zorg voor de koers van het bedrijf.
organisatie2

Organisatie in dienst van de missie

Als een bedrijf zich op het realiseren van zijn missie richt, is het ook uitermate geschikt om principes van zelforganisatie (zoals Holacracy) succesvol toe te passen.