De Groene Amsterdammer

Bedrijven › De Groene Amsterdammer

De Groene Amsterdammer is al sinds 1877 een onafhankelijk en progressief weekblad. Nog altijd bepaalt de redactie zijn eigen koers, zonder commerciële invloed van buitenaf. De Groene – de naam werd destijds gekozen vanwege het toen groene papier – is eigendom van een stichting zonder winstoogmerk. Alle inkomsten komen ten goede aan de journalistieke missie.

Steward-ownership model: shareholder foundation

Bezoek de website van De Groene Amsterdammer