De Steward-Ownership Podcast – Triodos Bank

Episode 4 met Peter Blom en Josephine de Zwaan van Triodos Bank

Triodos Bank is een van de meest duurzame banken ter wereld. Triodos Bank is van zichzelf. In 1980 werd de bank opgericht, met een stichting als eigenaar: Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT). Deze stichting behartigt drie belangen:

  • De missie van Triodos Bank
  • De onafhankelijkheid van Triodos Bank
  • De economische belangen van de certificaathouders die in de bank investeren

In de vierde episode van De Steward-Ownership Podcast spreken we met Peter Blom en Josephine de Zwaan. Peter is CEO van Triodos Bank en staat op het punt om met pensioen te gaan. Sinds de oprichting is Peter betrokken bij de bank. Hoe kijkt hij naar de invloed die steward-ownership heeft op de rol die Triodos Bank vervult? Josephine is voorzitter van SAAT (de stichting die de aandelen van Triodos Bank beheert). Welke rol heeft de stichting als aandeelhouder?

Steward-ownership, daar moet het heen

Volgens Peter Blom krijgt het korte termijn sentiment van beleggers dankzij de steward-owned structuur weinig ruimte en kan Triodos Bank zich richten op het realiseren van de lange termijn strategie. Steward-ownership geeft vrijheid en versterkt het ondernemerschap.

Een sector die veel baat kan hebben bij steward-ownership is de landbouw. Door speculatie en stijgende grondprijzen, hebben natuurvriendelijke boerenbedrijven het moeilijk. Triodos is daarom mede-initiatiefnemer van Aardpeer. Aardpeer gaat aan de slag met de missie om grond tegen een eerlijke pacht beschikbaar te stellen aan natuur gedreven en sociaal verbonden boeren en voedselinitiatieven. Hiermee zorgt Aardpeer er voor dat wij en onze kinderen kunnen genieten van gezonde voeding en een gezonde aarde.

In welke sector wil jij de komende decennia de duurzame koploper zijn?

Verder lezen

Triodos Bank en SAAT: Op de website van Triodos Bank vind je meer uitleg over de structuur van Triodos Bank en SAAT als enig aandeelhouder van de bank.

Code Sociale Ondernemingen: De Code Sociale Ondernemingen houdt een register bij van sociale ondernemingen en toetst of ondernemingen aan bepaalde criteria voldoen.

Kropotkin: Kropotkin was een filosoof en anarchist. In zijn boek Mutual aid uit 1902, betoogt hij dat competitie en strijd niet de enige drijfveren zijn in de evolutie, maar ook samenwerking en solidariteit.

Aardpeer: Aardpeer is een initiatief van Stichting BD Grondbeheer, Triodos Regenerative Money Centre, Stichting Wij.land en Stichting Herenboeren NL. Het doel van Aardpeer is toegang tot betaalbare landbouwgrond voor natuurvriendelijke boerenbedrijven.

EU taxonomie duurzaam ondernemen: Meer informatie over de taxonomie voor duurzaam ondernemen vind je op de website van de Europese Commissie (Engelstalig).

Purpose: Purpose werkt vanuit Duitsland, Amerika en LatAm aan de ontwikkeling van steward-ownership.