AKEF

Investeerders › AKEF

Het AKEF richt zich op investeringen in financieel en duurzaam renderende projecten en bedrijven in Amsterdam. Het AKEF biedt een oplossing voor projecten die zich in de realisatiefase bevinden en bedrijven die nog niet voldoende trackrecord hebben opgebouwd om in aanmerking te komen voor reguliere bankfinanciering. Het AKEF richt zich op de energietransitie en de circulaire transitie.

Het AKEF wordt beheerd door e3 Partners.

Steward-owned investeringen: New Optimist.