DIIF

Investeerders › DIIF

DIIF (Donor Impact Invest Fund) is een fonds met een ANBI status. Het fonds ontvangt donaties en investeert deze volgens impact first afspraken in ondernemingen. DIIF is ontstaan vanuit PYMWYMIC. PYMWYMIC is een community van impact investeerders. Het doel van PYMWYMIC is om impact investeren mainstream te maken.

Steward-owned investeringen: De Clique en YouBeDo