Fair Capital Partners

Investeerders › Fair Capital Partners

Fair Capital Partners

Fair Capital Partners is vermogensbeheerder en impact investeerder.

Geld speelt in onze samenleving een cruciale rol. Door vermogen te beleggen volgens duurzame uitgangspunten, stimuleren we het ontstaan van een duurzame, circulaire economie. Het maatschappelijke draagvlak hiervoor neemt toe, ook bij bedrijven. Het bedrijfsleven dringt er bij de politiek op aan om kaders te scheppen voor een duurzame economie. Bij gebrek aan politieke slagkracht is het bedrijfsleven inmiddels zijn eigen verduurzaming gestart. Die biedt kansen voor duurzame beleggers.