Ander bedrijfsbestuur nodig voor vergroten bestaanszekerheid

Zeggenschap over je werk, een hoog genoeg inkomen, betrouwbare diensten en producten en betaalbare prijzen. Het zijn allemaal onmisbare elementen voor onze bestaanszekerheid. Het gebrek daaraan heeft de samenleving de afgelopen jaren veel pijn gedaan. Dat wordt inmiddels politiek ook breed onderkend. De verkiezingsprogramma’s staan dan ook bol van de voorstellen om deze en vele andere dimensies van bestaanszekerheid te verbeteren. In de meeste programma’s ontbreekt echter aandacht voor een bepalende achterliggende factor. Namelijk: hoe wij de zeggenschap over onze economie hebben ingericht.