Afscheid van de klassieke aandeelhouder: ‘Geld moet een missie hebben’

Aandeelhouders wordt vaak verweten dat alles moet wijken voor winstmaximalisatie. Bij steward ownership doen ze juist vrijwillig afstand van hun stemrecht, zodat de missie centraal blijft staan.