Steward ownership als nieuwe rechtsvorm? It’s about time

Steeds meer ondernemers zijn op zoek naar een alternatieve bedrijfsstructuur die verder gaat dan de traditionele focus op aandeelhouderswaarde en winstmaximalisatie. Ze verlangen naar een model dat rekening houdt met de belangen van alle stakeholders en waarbij de missie van het bedrijf centraal staat.