Student Innovation Management TU/e onderzocht in hoeverre steward-ownership duurzame innovatie faciliteert

Tijdens zijn afstudeeronderzoek observeerde Akın Gedikli dat steward-owned bedrijven meer manieren kennen om met duurzame innovaties aan de slag te gaan, dan bedrijven met een traditionele aandeelhoudersstructuur.

Duurzame innovatie is een vorm van innovatie die de duurzame prestaties van een bedrijf in de brede zin des woords verbetert, waarbij zowel de ecologische, sociale als economische impact relevant zijn. Tijdens zijn onderzoek heeft Akın een aantal mechanismen onderzocht die duurzame innovatie faciliteren. Steward-owned bedrijven blijken volgens Akıns verkennende onderzoek over vijf van dat soort mechanismen te beschikken:

  1. R&D investeringen
  2. Gebruik van netwerk
  3. Toegang tot kapitaal
  4. Innovatiegericht leren
  5. Lange termijn focus

Korte termijn versus lange termijn focus
Bedrijven met een traditionele aandeelhoudersstructuur hebben volgens het onderzoek slechts beschikking over de eerste drie van deze vijf methoden. Geïnterviewde leidinggevenden van deze bedrijven ervaren vaker druk om winst te maken op de korte termijn, waardoor ze minder goed in staat zijn zich te richten op duurzame innovatie voor de lange termijn. Van de acht geïnterviewde leidinggevenden van steward-owned bedrijven gaven zeven aan dat winst binnen het bedrijf blijft: “Het stroomt dus niet weg, waardoor er meer overblijft om te innoveren”.

Innovatiegericht leren
Innovatiegericht leren gaat over de capaciteit van een organisatie om van visie te veranderen op momenten dat dat nodig is, bijvoorbeeld omdat de markt verandert, of omdat het vanwege klimaatverandering nodig is dat bedrijven duurzamer worden. Volgens Akın zijn steward-owned bedrijven beter in innovatiegericht leren, omdat deze bedrijven het stemrecht niet uit handen hebben gegeven, maar ‘zelf’ controle houden over de koers die ze varen. Ze hoeven externe aandeelhouders met een focus op winstmaximalisatie niet te overtuigen van het belang om van visie te veranderen.

Toegang tot kapitaal en gebruik van netwerk
Akın concludeert in zijn onderzoek dat steward-owned bedrijven voor de toegang tot kapitaal onder andere gebruik maken van hun eigen netwerk. Uit zijn interviews blijkt dat klanten van steward-owned bedrijven bereid zijn om deze ondernemingen financieel te steunen, bijvoorbeeld middels crowdfunding. Bij bedrijven met een traditionele aandeelhoudersstructuur komt kapitaal vaker bij externe geldschieters vandaan.

Vervolgonderzoek

Het verkennende onderzoek van Akın biedt interessante inzichten en aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. Wat is bijvoorbeeld de duurzame impact van steward-owned bedrijven vergeleken met bedrijven met een traditionele aandeelhoudersstructuur? Vind jij het interessant om voor jouw afstudeeronderzoek aan de slag te gaan met steward-ownership en spreekt deze of een andere onderzoeksvraag je aan? Neem dan contact op met Gijsbert Koren via gijsbert@wearestewards.nl

Bekijk de scriptie van Akın op de research portal van de TU Eindhoven.